LEXHANNA STICHTING

DOEL EN BELEID

Doelstelling

 

Het doel van de stichting is: Het doen van schenkingen, het verstrekken van subsidies, en het verstrekken van andere geldelijke bijdragen aan al dan niet binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. Hierbij wordt minimaal 50% van de schenkingen, subsidies en andere verstrekkingen gedaan aan joodse instellingen (instellingen welke een joods karakter hebben) terwijl voor het overige geen nadere aanwijzingen in deze doelomschrijving wordt gegeven.

Het beleid

 

In het beleidsplan wordt aangegeven hoe het bestuur van de Stichting het doel van de Stichting inhoudt probeert te geven.

 

Werkzaamheden

 

De werkzaamheden van de Stichting bestaan uit het beoordelen van de binnengekomen aanvragen en het nemen van beslissingen over de toekenning van geldelijke bedragen aan de daarvoor in aanmerking komende projecten.

 

Download beleidsplan

BESTUUR

Bestuurssamenstelling

De instelling heeft vier bestuursleden. Een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid.

P.J. Katzenstein

Voorzitter

H.J.L Heijmans

Secretaris

A.L.P Arentsen

Penningmeester

J.A. Guicherit-Dicke

Bestuurslid

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

VERSLAGEN

Activiteiten

Financiƫle verantwoording

De werkzaamheden van de Stichting bestaan uit het beoordelen van de binnengekomen aanvragen en het nemen van beslissingen over de toekenning van geldelijke bedragen aan de daarvoor in aanmerking komende projecten.

 

De vergadering waarin de besluiten worden genomen worden genotuleerd door de secretaris. De penningmeester voert de betalingen uit conform de door het bestuur genomen besluiten.

 

Er is geen actief fondsenwervingsbeleid.

De inkomsten van de Stichting werden voornamelijk gevormd door notariƫle schenkingen en giften.

Download jaarverslag 2019

Download jaarverslag 2020

Download jaarverantwoording 2021

Download jaarverantwoording 2022

CONTACT

Lexhanna Stichting

 

RSIN/fiscaal nummer: 806646305

 

Adres:

Virulylaan 18

2267 BS  Leidschendam

 

Email:

info@lexhannastichting.nl

 

Bij aanvragen de volledige aanvraag met bijlages per email naar bovengenoemd emailadres versturen.

Copyright 2024 - Lexhanna Stichting  |  Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.